GO! Atheneum Ukkel - Nekkersgatlaan 17, 1180 Ukkel - Tel: 02 370 64 40 - info@atheneum-ukkel.be

facebook


flickr


youtube


ouders


smartschool
Koninklijk Atheneum Ukkel Onze School Praktisch Aanbod Actualiteit Contact

1ste graad-1ste jaar

Het vernieuwde 1e jaar

Op 1 september start de modernisering van het secundair onderwijs met de vernieuwing van het eerste leerjaar. De eindtermen werden grondig aangepast en geordend volgens 16 sleutelcompetenties. Dit betekent dat er inhoudelijk heel wat zal veranderen. Het uitgangspunt is niet meer: “Welke kennis van vroeger en vandaag moeten we doorgeven aan de leerlingen?”, maar wel: “Welke competenties (kennis, vaardigheden en attitudes) hebben de leerlingen nodig om in de toekomst te kunnen functioneren als individu, partner en professional?”.

Onze visie op de eerste graad is een vlotte overgang realiseren van basis naar secundair, een sterke algemene vorming aanbieden waarin we maximaal inspelen op de talenten van onze leerlingen. Daarnaast willen we hen ook begeleiden in het verwerven van de nodige competenties om samen te leven.

Vanaf september 2019 zal een lesweek in het eerste jaar er als volgt uitzien :

  • We bieden een basisvorming van 27 lesuren aan. Wij zullen hiervoor zowel vakgericht als projectmatig werken.
  • Naast het basispakket voorzien we 5 uur per week om te versterken, te verdiepen, en te verkennen. We spelen hier in op de leerbehoeften en de interesses van de leerlingen. We begeleiden hen in hun groei naar keuzebekwaamheid.
  • Leerlingen die geboeid zijn door de klassieke talen kunnen ervoor kiezen om 2 van deze 5 uren te besteden aan het vak Latijn.

 

Klik hier om de informatiefolder te bekijken.