GO! Atheneum Ukkel - Nekkersgatlaan 17, 1180 Ukkel - Tel: 02 370 64 40 - info@atheneum-ukkel.be

facebook


flickr


youtube


ouders


smartschool
Koninklijk Atheneum Ukkel Onze School Praktisch Aanbod Actualiteit Contact

3de graad-TSO

Derde graad TSO - Handel

 

1ste leerjaar

2de leerjaar

Basisvorming

Levensbeschouwelijk vak

2

2

Aardrijkskunde/Natuurwetenschappen

1

1

Engels

2

2

Frans

2

2

Geschiedenis

1

1

Lichamelijke opvoeding

2

2

Nederlands

3

3

Wiskunde

2

2

Specifiek gedeelte

Economie

 

2

Engels

1

1

Frans

1

1

Verkoop

1

2

Boekhouden

4

2 + 1

Dactylo/Toegepaste informatica

2

2

GIP

 

1

Toegepaste economie:
Recht en wet
Bedrijfseconomie
Logistiek

4
25

Stage: de wekelijkse
lessentabel wordt in het 2de leerjaar van de 3de graad
gedurende 3 weken opgeschort omwille van een voltijdse blokstage (stage Toegepaste
economie/Verkoop)

Complementair gedeelte

Vrije ruimte

2

/

De vrije ruimte wordt gebruikt om in te spelen op de leerbehoeften en interesses van de leerlingen en heeft tot doel hun kennis te verbreden en te verdiepen.

Totaal aantal lestijden per week

32

32