GO! Campus Kalevoet - Nekkersgatlaan 17, 1180 Ukkel - Tel: 02 370 64 40 - info-secundair@campus-kalevoet.be

facebook


flickr


youtube


ouders


smartschool
Koninklijk Atheneum Ukkel Onze School Praktisch Aanbod Actualiteit Contact

Verkiezingen nieuwe schoolraad

Het is weer zover. Er zijn 4 jaar voorbij en het is tijd om een nieuwe schoolraad samen te stellen. Deze nieuwe schoolraad zal in werking treden op 1 april 2021.

De schoolraad is een overleg- en adviesorgaan. Hij bestaat uit personeelsleden (3), ouders of meerderjarige cursisten (3), leerlingen (vertegenwoordiging leerlingenraad) en vertegenwoordigers uit de ruimere omgeving van de school (de sociale, economische en culturele milieus, 2).

Een schoolraad verstrekt over sommige zaken adviezen aan de directeur van de school, aan de algemeen directeur en aan de raad van bestuur van de scholengroep. De schoolraad heeft ook recht op overleg met de directeur over een aantal materies.
Een advies is een document waarin de schoolraad zijn niet-bindend standpunt geeft aan de directeur, de raad van bestuur of de algemeen directeur. De schoolraad doet dit hetzij op eigen initiatief, hetzij op verzoek van de directeur, de raad van bestuur of de algemeen directeur.
Een overleg is een interactief gebeuren tussen de schoolraad en de directeur. Als het overleg plaatsvindt tijdens een vergadering van de schoolraad, wordt het resultaat ervan in een verslag vermeld.
Met dit bericht lanceren we de oproep tot kandidaatstelling. We zijn op zoek vertegenwoordigers uit de ruimere omgeving van de school.
  • Bent u actief in de sociale, economische en/of culturele sector?
  • Heeft u een hart voor het lokale Nederlandstalige GO! onderwijs van de Vlaamse gemeenschap ).
  • Wilt u zich maximaal 4x per schooljaar vrij maken voor een vergadering van 19u tot 21u samen met de directeur, 3 verkozen ouders en 3 verkozen leerkrachten en een afvaardiging van de leerlingenraad
Stel u dan kandidaat voor een mandaat door het kandidaatstellingsformulier in te vullen dat u kan vinden op deze pagina.
U bezorgt uw kandidatuur uiterlijk 1 februari 2021 in een gesloten omslag aan Katrien Houben, directeur GO! Middenschool en Atheneum Kalevoet, Nekkersgatlaan 17, 1180 Ukkel.

Met vriendelijke groeten

 

Katrien Houben
Directeur