GO! Atheneum Ukkel - Nekkersgatlaan 17, 1180 Ukkel - Tel: 02 370 64 40 - ka.ukkel@g-o.be
Welkom bij GO! Atheneum Ukkel
GO! Atheneum Ukkel - Nekkersgatlaan 17, 1180 Ukkel - Tel: 02 370 64 40 - ka.ukkel@g-o.be
Goed begonnen is half gewonnen
G0! Atheneum Ukkel - Nekkersgatlaan 17, 1180 Ukkel - Tel: 02 370 64 40 - ka.ukkel@g-o.be
Welkom bij GO! Atheneum Ukkel

facebook


flickr


youtube


ouders


smartschool
Koninklijk Atheneum Ukkel Onze School Praktisch Aanbod Actualiteit Contact

Mei ’68 Het Debat 2 generaties, 2 standpuntent, 2 Brusselaars

Het Debat

08-05-2018

Mei ’68 - Het debat
Twee Brusselaars, twee generaties, twee standpunten
Othman El Hammouchi en Gui Polspoel

De Vriendenkring van het Atheneum Ukkel en de Nederlandstalige bibliotheek van Ukkel zouden u graag willen uitnodigen op een debat over het emancipatorische geweld uit de tweede helft van de jaren zestig in het algemeen en in België in het bijzonder. Sedert een aantal jaar nodigen we voor onze laatstejaars en bij uitbreiding de ganse Brusselse gemeenschap, sprekers en denkers uit om hen te doen wennen aan het discours en de thema’s uit de academische wereld. Vorige edities werden verzorgd door o.a. Jean Paul van Bendegem en Chams Eddine Zaougui.

Na twee generaties en vijf decennia lijkt de glans op de verwezenlijkingen en aspiraties van de mei achtenzestigers wat dof geworden. Het is bon ton geworden om wat neerbuigend en geringschattend te doen op wat toen gebeurde. In de media en op straat sijpelt een wereldbeeld door dat zich flinkser, realistischer of zelfs identitair laat noemen. Conservatief is al lang geen scheldwoord meer maar een geuzennaam waar een steeds groter wordend deel van de maatschappij zich mee tooit.

We werken op het atheneum samen met een groot aantal Belgen die, gezien hun familiegeschiedenis, geen (groot)-ouders hebben die op de barricades hebben gestaan en waar de Snoecks almanak niet tussen de boeken in het salon te zien is. Ook bij die jonge Brusselaars worden vragen gesteld over tolerantie, autoriteit en ideologie. En worden die steeds vaker ook anders beantwoord dan de generaties voor hen.

Zij worden in dit debat vertegenwoordigd door de jonge filosoof Othman El Hammouchi die, afkomstig uit de twintigste Brusselse gemeente Vilvoorde en student aan de VUB, in zijn vele bijdragen aan het publieke debat in columns en vrije tribunes het moreel failliet van de soixante - huitards aanklaagt.
Aan de andere kant is er Gui Polspoel, een bevoorrechte getuige van de ontwikkelingen in die periode, vrijdenker en kritische geest die als journalist de nodige nuances moet weten te leggen. Hij zal de zwakke plekken in het betoog van zijn gespreksgenoot blootleggen en zal de kritiek contextueel plaatsen en herleiden tot zijn essentie.

Het debat vindt plaats in de gebouwen van het GO! Atheneum Ukkel, Nekkersgatlaan 17 in Ukkel op 17 mei 2018 omstreeks 20 uur. Vrije bijdrage.

Link naar evenement