GO! Atheneum Ukkel - Nekkersgatlaan 17, 1180 Ukkel - Tel: 02 370 64 40 - info@atheneum-ukkel.be

facebook


flickr


youtube


ouders


smartschool
Koninklijk Atheneum Ukkel Onze School Praktisch Aanbod Actualiteit Contact

Filosofie en Visie

Wie zijn wij?

KA Ukkel put uit een rijk verleden. De school heeft jarenlange onderwijservaring. Begeleiden, motiveren en inspireren zijn altijd sleutelwoorden geweest.

KA Ukkel ligt in “de grootste tuin van Brussel”. De school is gehuisvest in een degelijk gebouw, ruim van opzet en rustig gelegen zonder verleidingen van stad of centrum. Het studieaanbod legt het accent op algemeen secundair onderwijs, aangevuld met Handel en Kantoor. Het leerkrachtenteam, de leerlingbegeleiders, de wijze waarop de leerstof wordt overgebracht, het stimuleren van zelfstandigheid en geloof in eigen kunnen: wij willen dat onze leerlingen opgroeien tot bewuste burgers, niet tot individuen met oogkleppen op, maar persoonlijkheden met een open en wakkere levenshouding, die het verschil maken.

Dat verschil is meer dan een slogan; het is ons uitdrukkelijke streven, de leerlingen ervan bewust te maken dat

 • het verschil tussen “moeilijk” en “gemakkelijk” vaak in wat extra inspanning ligt
 • het verschil tussen “saai” en “leuk” vaak in wat extra medewerking ligt
 • het verschil tussen “angstig” en “graag” vaak in wat respect voor elkaar ligt
 • het verschil tussen “streng” en “tolerant” vaak in wat respect voor de regels ligt
 • het verschil tussen “vuil” en “schoon” vaak in eigenhand ligt
 • het verschil tussen “alleen” en “samen” vaak in wat geduld en verdraagzaamheid ligt
 • het verschil tussen “nét niet” en “nét wel” vaak in wat extra doorbijten ligt
 • het verschil tussen “vergeten” en “leren” vaak in een extra oefening of voorbeeld ligt
 • het verschil tussen “weigeren” en “willen” in ieders goede wil en inzet ligt
 • het verschil tussen “arrogant” en “vriendelijk” vaak ligt in wat langer nadenken vóór je antwoordt

Leren leren

 • Een groot deel van onze aandacht gaat naar het leren leren. We geven de leerlingen tips aangaande het instuderen van teksten. We belichten hun studieorganisatie. We leren hen kritisch en genuanceerd omspringen met informatie en meningen.

 

 • Leren Leren is in de eerste plaats een traject: in de eerste graad de Leerhulpklassen, met begeleiding van de klassenraad; vanaf de 2e graad het individuele initiatief: plannen, inhalen, bijlessen vragen, je schoolagenda gebruiken; in de 3e graad het “betere werk”: Geïntegreerde proef of Onderzoekscompetenties voorbereiden, uitwerken, bronnengebruik, citeren, noem maar op.

 

 • In de studierichtingen van het  ASO ligt de nadruk sterk op het kritisch denken. Bedachtzaam en genuanceerd omspringen met informatie en meningen leidt immers tot  verdraagzaamheid in onze kleine wereld op school en in de grote wereld daarbuiten.

 

 • De leerlingen uit 'Kantoor' leren niet alleen op school.  Een deel van hun vorming gebeurt op stageplaatsen, niet zelden overigens ook in het buitenland.  Intensief begeleid door hun leerkrachten en stagementoren leren zij wat de kwaliteiten en aandachtspunten zijn bij hun professioneel handelen. Gewapend met die zelfkennis zijn ze klaar voor de arbeidsmarkt

Leren leven

Seneca (Romeins filosoof, 65 n. Chr) zei reeds: 'Wij leren niet voor de school maar voor het leven.

Tijdens uitstappen, GWP's, buitenlandse stages (m.n. Het Europese Leonardo-project...) leren onze leerlingen om dag in dag uit bewust om te gaan met leefregels.

Ook leren zij in binnen- en buitenland verschillen tussen mensen te ervaren als een verrijking en in allerlei domeinen van het leven 'hun plan te trekken'.


Leren samenleven

In onze school heerst een gemoedelijke sfeer. De leerlingen zijn mondig, zelfbewust en sociaal. De leerkrachten stellen zich open en toegankelijk op. De leerlingen leren communiceren, afspraken maken en conflicten uitpraten in een kader gebaseerd op wederzijds respect, naast respect voor de leefregels van de miniatuur-samenleving, die onze school is.

We staan op correcte en sociale omgangsvormen: je spreekt je leerkrachten aan met “mijnheer” of “mevrouw”, je klas- en schoolgenoten met de voornaam. Pesten of ander asociaal gedrag wordt nooit getolereerd, ook niet buiten de schoolmuren (bijv. via Facebook).


Leerlingenbegeleiding

  • De leerkrachten staan steeds klaar voor een gesprek, herkennen en erkennen de resultaten van de leerlingen en wijzen leerlingen op hun persoonlijke werkpunten. Remediëring en inhaallessen zijn bij ons ingeburgerd.

 

 • Bij de cel ‘leerlingenbegeleiding’ staat de persoonlijke groei van elk individu centraal. Ons uitgangspunt daarbij is: élk individu telt, élk individu heeft een rol te spelen en élk individu maakt het verschil. Dus ook als de school- of thuissituatie ontspoort, wordt er werk gemaakt van een persoonlijke aanpak.

Nederlands- en meertaligheid

  • Zelfs als Nederlandstalige school zijn wij uiteraard niet blind voor de Brusselse realiteit, waarin het Nederlands slechts één van de vele talen is die in onze omgeving worden gebruikt, niet zelden als 2e, 3e of zelfs 4e taal.

 

  • Wij leggen de nadruk op een gedegen beheersing van het Nederlands en stimuleren die vaardigheden dus niet alleen tijdens de lessen Nederlands. Met ons taalbeleid integreren we het Nederlands in creatieve en interactieve projecten, zoals het voorleesproject ‘De boekenbende’, tijdens gedichtendag, waar we een hele dag creatief en heel breed met de taal omgaan.

 

  • Daarnaast maakt Nederlands natuurlijk wel deel uit van het lessenpakket in de breedste zin: we voorzien  taalsteun in de eerste graad om de leerlingen bij te staan bij de overgang naar het middelbaar onderwijs en bij het verder ontwikkelen van het Nederlands.

 

  • In de tweede graad kunnen leerlingen vrijwillig (op advies van de klassenraad) intekenen op het Brutus-project, waarbij leerlingen door VUB studenten in hun ‘zwakkere’ vakken begeleid worden.

 

  • En in de 3e graad hebben we de onderzoekscompetenties. In deze ‘hulplessen/-klassen’ worden de leerlingen gestimuleerd om te communiceren in het Nederlands en hen deze taal volledig eigen te maken.  Hier wordt ook aandacht besteed aan academisch Nederlands.

 

 • Door de verscheidenheid en de verschillende achtergronden van onze leerlingen is het belangrijk dat zij ‘vlot’ kunnen communiceren met elkaar. Met het taalbeleid proberen we hen te prikkelen en Nederlands als een ‘plezier’ te laten ervaren.

De eigenheid van de leerlingen

Welke talenten hebben zij? Wat stralen ze uit? Waar verlangen ze naar en wat zijn hun werkpunten? Door de overzichtelijke omvang van onze school wordt niemand aan het oog onttrokken, integendeel. Wij kennen onze leerlingen persoonlijk en zij kennen ons. We weten van elke leerling wat zijn of haar ambities, mogelijkheden, talenten en inzet zijn. En daar spelen we zo goed mogelijk op in. Zo geven we iedereen die kan én wil de ruimte om zich te ontwikkelen en het verschil te maken.


Gezond en sportief leven

In en rond de grootstad Brussel maar ook in een samenleving met veel 'zittend werk' hechten wij belang aan een gezonde en sportieve levensstijl. Samen sporten is natuurlijk ook weer leren 'samenleven.' Bij uitstek iets voor onze fel gesmaakte ski-GWP op het einde van de schoolloopbaan. Dit schooljaar openden wij trots onze nagelnieuwe sportzaal.


Creativiteit

Wij proberen de positieve energie van onze leerlingen zoveel mogelijk tot haar recht te laten komen bij allerlei projecten en initiatieven zoals onze schoolradio KaMu, de gedichtendag, maar ook bij projecten, GWP's of onderzoekscompetenties.