GO! Campus Kalevoet - Nekkersgatlaan 17, 1180 Ukkel - Tel: 02 370 64 40 - info-secundair@campus-kalevoet.be

facebook


flickr


youtube


ouders


smartschool
Koninklijk Atheneum Ukkel Onze School Praktisch Aanbod Actualiteit Contact

Vakantiedagen

Het schooljaar begint op de eerste werkdag van september en eindigt op de laatste werkdag van juni.

Schoolvakantieregeling:

  • herfstvakantie (1 week)
  • kerstvakantie (2 weken)
  • krokusvakantie (1 week)
  • paasvakantie (2 weken)
  • zomervakantie (2 maanden)
  • de wettelijke en reglementaire vakantiedagen voor zover ze niet in een schoolvakantie vallen: allerheiligen, allerzielen, wapenstilstand, paasmaandag, dag van de arbeid, Onze-Lieve-Heer-Hemelvaart (+ dag erna), pinksteren, pinkstermaandag
  • facultatieve vakantiedagen: dit zijn vakantiedagen die de scholen vrij mogen kiezen in de loop van het schooljaar.
    • Voor het secundair onderwijs gaat het slechts om één facultatieve vakantiedag.

De vakantieregeling in het onderwijs berust op vaste principes, zodat begin- en einddatum van alle vakantieperiodes duidelijk zijn vastgelegd.
Voor een overzicht van deze begin- en einddata klikt u hier.